Административни услуги

Широка гама административни услуги


- Събиране на документи от офиса на клиента
- On-line банкиране
- Подаване на документи към различни институции
- Издаване на актуални състояния
- Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
- Деклариране на получени заеми пред БНБ
- Преводи, регистрации и пререгистрации и други
- Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
- Изготвяне на договори и други документ