Клиенти

Нашите клиенти

Клиенти на Счетоводна къща “ДИАНА КОНСУЛТ” ЕООД са над 100 фирми с разнообразни предмети на дейност:

- производство; 
- земеделски производители;
- търговия на едро и дребно;
- разнооброзни услуги;
- хотелиерство и ресторантъорство;
- туризъм;
- медицински услуги;
- строителство;
посредничество и др.

Благодарение на професионалното ни и комплексно обслужване, нашите клиенти непрекъснато се увеличават.
Ние решаваме бързо и ефективно възникналите проблеми, което им позволява да съсредоточат усилията си за осъществяване на своята дейност.