ТРЗ и личен състав

Пълно обслужване на абонаментен принцип


- Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
- Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
- Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, обработка на болнични листове, отпуски;
- Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета;
- Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
- Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;